Over RH Tuindesign

Als geregistreerd tuinarchitect/tuinaannemer is het onze doelstelling een kwalitatief hoogstaand product af te leveren. Onze ervaring leert ons dat dit al verscheidene malen is gelukt. Onder het motto klant is koning willen we vooral Uw droom verwezenlijken. Het is voor ons dan ook zeer belangrijk dat er zeer aandachtig wordt geluisterd naar Uw wensen.

Tuinonderhoud

Het in stand houden van een aangename omgeving vergt onderhoud. Dit werk willen en kunnen we van U overnemen. Bij het creëren van een nieuwe tuin raden we aan vooral de eerste groeijaren dit werk door ons te laten uitvoeren waardoor de juiste begeleidingssnoei wordt toegepast. Dit levert op termijn het gewenste beeld op dat U voor ogen had. Natuurlijk kan U het onderhoud ook zelf uitvoeren. Als antwoord hierop bieden we een aangepaste snoeifiche waardoor U met vertrouwen aan de nodige tuinklussen kan beginnen. Ook naar bestaande tuinen toe bieden wij onze diensten aan. Geen enkele vraag is ons teveel, waardoor U zelf meer kan genieten van die dingen die U zelf belangrijk acht.

Totaalprojecten

Zoals er voor de woningbouw sleutel op de deur firma’s bestaan, zorgt RH Tuindesign voor de totale uitvoering van uw tuinproject. Van kleine stadstuinen tot grote landschapstuinen, elk project wordt met de nodige expertise uitgevoerd.